TAPAHTUMAKALENTERI | Tiistai, huhtikuu 6, 2021

Tervetuloa kertomaan näkemyksesi turpeeseen ja turvesoihin liittyvän uuden liiketoiminnan suhteen Suo as a Service-hankkeen 1. Tulevaisuusskenaariotyöpajaan!

Työpajan tuloksia käytetään uusien hankevalmisteluiden ja rahoitusten hankkimiseen yhdessä mukana olevien yritysten, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kyseisessä hankkeessa pyritään löytämään uutta liiketoimintaa energiaturpeen käytön alasajon seurauksena vähenevien työpaikkojen tilalle ennakoivasti. Keskiössä ovat turvetuotannossa toimivien yritysten tulevaisuuden mahdollisuudet sisältäen esimerkiksi suoluonnon ja olemassa olevan kaluston hyödyntämisen sekä käytöstä poistuvien tuotantoalueiden tarjoamat mahdollisuudet.

Työpaja on kaksivaiheinen:

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan alueella olemassa olevaa resurssia
Toisessa vaiheessa lähdetään ideoimaan, millaisia visioita alueen kehittämiseen voidaan löytää ja tunnistetaan rakentuvia mahdollisuuksia.
Tilaisuuteen osallistuminen ei vaadi osallistujalta ennakkovalmistautumista. Työpajan toteuttavat Oulun Yliopiston Petri Ahokangas ja Marika Iivari.