1 Tiedote, Yksityisteiden talviauraus/linkous

Kaupunki järjestää yksityisteiden talviaurauksen/linkouksen. Kunnossapitotoimet suoritetaan talvikunnossapitoa ohjaavien palvelukriteerien mukaisesti.
• Aurattaville/lingottaville teille tulee asentaa aurausviitat. Aurausviittojen tulee olla paikoillaan vuosittain ennen talvikautta.
o Aurausviittojen puute vaikeuttaa huomattavasti talvikunnossapidon mahdollisuuksia ja voi vaarantaa urakoitsijan työskentelyä.
• Tie- tai katualueelle kasvaneet suuret oksat tulisi karsia pois, jotta kunnossapitoajoneuvojen kulku olisi helpompi ja mahdollisilta konevaurioilta vältyttäisiin.
• Tiealueelta ei tulee poistaa kalusto ja materiaalit (kuten heinäpaalit), jotka voivat haitata linkousta
• Auraustoimenpiteet käynnistettään viimeistään, kun lumisyvyys ylittää väylällä 7-10 cm.


Haapavedellä 18.10.2021 Haapaveden tekninen toimisto

Ma, 18.10.2021 - 10:23