Hyppää pääsisältöön
Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

__________________________________________________________________________________

Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva yleisötilaisuus järjestettiin Reijo Waara-salissa Haapaveden opistolla torstaina 19.8.2021 klo 17.00.

________________________________________________________________________________

Hautakangas Wind Oy suunnittelee Haapavedelle Rahkolan alueelle tuulivoimapuistoa.

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa suunnitellun tuulivoimapuiston rakentaminen. Osayleiskaavan
suunnittelun tavoitteena on toteuttaa tuulivoimapuiston rakentaminen luonnonympäristön ominaispiirteet
ja ympäristövaikutukset huomioon ottaen sekä lieventää rakentamisesta mahdollisesti aiheutuvia
haitallisia vaikutuksia. Hankkeelle on tulossa vireille ympäristövaikutusten arviointi eli YVA.

YVA:ssa tutkitaan toteutusvaihtoehtoja, missä alueelle toteutettaisiin eri voimalamääriä. YVA:n
vaihtoehtotarkastelu pyritään huomioimaan osayeiskaavan voimalasijoittelussa.

Alla olevasta linkistä pääsee YVA -hankkeen verkkosivuille, missä on lisätietoja ympäristövaikutusten arvioinnista:

YVA-hankkeet>Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahanke, Haapavesi, Oulainen

Tuulivoiman infosivustolle on kerätty yleistä tietoa tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta.