Asukas- ja turvallisuuskysely avoinna

Elinvoimaiset kylät –hanke järjestää Haapaveden kaupungin asukkaille asukas-/kyläturvallisuuskyselyn. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa kylien valmiuksia mahdollisissa häiriötilanteissa. Miten yhteistyötä paikallisyhteisöjen, yhdistysten, viranomaisten ja kunnan välillä voitaisiin kehittää?

Kyselyllä saadaan vastauksia mm. päätösten tekoon, järjestötoiminnan mahdollistamiseen mm. palvelujen tuottajina, kyläyrittäjyyteen sekä halukkuuteen vapaaehtoistoiminnassa.

Kysely on avoinna 16.1.2023–20.2.2023. Kyselyyn voivat vastata kaikki yli 13v. täyttäneet Haapavedellä asuvat henkilöt.

Kaikkien kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan kaksi 50,00€ lahjakorttia.

 

Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/57D78C544C86F098