Avoinna kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattorin vakituinen toimi

Haapaveden kaupungissa on haettavana kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattorin vakituinen toimi 1.1.2023 alkaen. Tehtävässä edistät laaja-alaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia, osallistut laajasti sidosryhmäyhteistyöhön ja toteutat kulttuuritapahtumia ja -toimintaa yhteistyötahojen kanssa.

Kulttuurityössä keskeisenä tehtävänä on kulttuuritoiminnan järjestäminen ja kehittäminen yhteistyössä kaupungin eri hallintokuntien, yhteisöjen, yhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hyvinvointityössä keskeisiä tehtäviä ovat:
- hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman sekä vuosittaisen -raportin valmistelu
- HYTE-ryhmän toiminnan koordinointi ja aktiivinen yhteistyö eri hallintokuntien kanssa
- kaupungin strategian ja toimeenpano-ohjelmien valmisteluun osallistuminen hyvinvoinnin asiantuntijana
- järjestöyhdyshenkilönä toimiminen
- hyvinvointialueen yhteistyöryhmiin osallistuminen

Kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattorina työskentelet hyvinvointilautakunnan alaisena työntekijänä.

Hakijoilta edellytetään toimeen soveltuva korkeakoulututkinto tai vähintään opistoasteinen alan ammatillinen tutkinto. Kulttuuri- ja hyvinvointityön tuntemus ja aikaisempi työkokemus katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävän hoitamisessa ovat avuksi oma-aloitteisuus, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä ajanmukaiset viestintätaidot. Työ sisältää satunnaisesti ilta- ja viikonlopputyötä.

Palkkaus on KVTES: n mukainen. Työaika 38,25 h/vko. Tehtävässä noudatetaan 4 kk koeaikaa.

Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 §: n 2 mom. mukainen rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 5.12.2022 klo 16.00 mennessä Kuntarekryn kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi

Haapaveden kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja:
kaupunginjohtaja Kimmo Hinno, p. 0447591307
hallintojohtaja Eija Saarela, p. 0447591305