Haapaveden kaupungin rakennusvalvonta tiedottaa!

Runsaan lumitilanteen vuoksi kiinteistön omistajan tulee seurata katon lumikuormaa sekä kantavien rakenteiden kuntoa. 

- Suurimman riskin aiheuttavat kerrosalaltaan vähintään 1000m2 ja pitkän jännevälin rakennukset sekä maneesit. 

- Riskikohteiden kattokannattimien jännevälit ovat tehdasvalmistetuilla vähintään 18 m ja paikalla tehdyillä 15 m. 

- Jännevälillä tarkoitetaan ulkoseinien ja tukilinjojen välistä etäisyyttä. 

Omakoti-, pari-, ja rivitalot sekä kerrostalot eivät kuuluu riskikohteisiin lumikuorman kestävyyden osalta. Kiinteistön omistajan tulee kuitenkin varmistaa, ettei katolta pääse putoamaan lunta tai jäätä. 

Lumen poistolla voidaan keventää lumikuormaa rakennusten katoilta ja välttää mahdollisia vaaratilanteita. Lumen poistossa on huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta. 

Haapavedellä 21.2.2024 
Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tämä tiedote löytyy oheisena liitteenä saavutettavuudet kattavana PDF-tiedostona.