Hyppää pääsisältöön
Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Perheen valitessa lapselleen Haapaveden kaupungin hyväksymän yksityisen palveluntuottajan järjestämän varhaiskasvatuksen, perhe voi hakea kaupungilta varhaiskasvatuksen palveluseteliä.  Palvelusetelin hinta on kasvatus- ja koulutuslautakunnan määrittelemä hoitopaikan kattohinta, joka koostuu perheen omavastuuosuudesta sekä palveluntuottajalle maksettavasta osuudesta.

Palveluntuottaja perii vanhemmilta asiakasmaksuna perheelle määritellyn omavastuuosuuden. Perheen omavastuuosuus lasketaan Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan ja maksu on samansuuruinen kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Mikäli palvelun tuottaminen maksaa enemmän kuin hoitopaikan kattohinta on, voi palveluntuottaja periä tarvittaessa perheiltä lisämaksua toimintakulujen kattamiseksi.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun tulorajat ja maksuprosentit 1.3.2023 alkaen:              

Perheen koko

tuloraja €/kk

Korkein maksuprosentti

Vähimmäisbruttotulo korkeimmalle maksulle

2

3 874

10,7

6 626

3

4 998

10,7

7 750

4

5 675

10,7

8 427

5

6 353

10,7

9 105

6

7 028

10,7

9 780


Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 262 euroa kustakin seuraavasta alaikäisestä lapsesta.

Sisarusten maksujen määräytyminen

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta periä asiakasmaksuna enintään 295 euroa kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään 40% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Perheen seuraavien lasten osalta maksu on 20% nuorimman lapsen maksusta eli enintään 59 euroa kuukaudessa. Lasta koskevaa 28 euroa pienempää maksua ei peritä.

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatukseen hoitosopimuksella ennalta varattujen hoitotuntien perusteella.

 

Hoitotunteja/kuukausiTunteja / viikkoKokoaikaisesta maksusta %
151 -yli 35100 %
106 - 150 25 - 3585 %
66 - 10515 - 2565 %
0 - 650 - 1550 %

 

 

 

 

 

 

 

Esikoululaisen varhaiskasvatus
Hoitotunteja/kuukausi
esiopetuksen lisäksi
Tunteja/viikko esiopetuksen lisäksiKokoaikaisesta maksusta %
66 - 16 -60 %
26 - 656 - 1647 %
0 - 250 - 636 %

 

Hoitomaksua / palvelusetelin omavastuuosuutta määrättäessä perheen tuloina huomioidaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat muut tulot. Kuukausitulojen vaihdellessa, kuukausituloksi määritellään viimeksi kuluneen vuoden keskimääräiset kuukausitulot.

Tuloina ei huomioida lapsilisää, lapsen hoitotukea, eläkkeen saajan hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskulujen korvauksia, sotilasavustusta, rintamalisää, opinto-rahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidontukea.

Tulojen vähennyksiä ovat suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä rahasyytinki.

Lisätietoja
Vs. varhaiskasvatuspäällikkö Leena Kronqvist
044 7591 281