Haapavesi on mukana Mielen hyvinvoinnin ABC-mallin pilotoinnissa

Toimi, osallistu ja omistaudu – Mielen hyvinvoinnin ABC 


Olemme mukana toteuttamassa Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin pilotointia Suomessa!


Mielenterveys on tärkeä voimavara ja olennainen osa meidän jokaisen terveyttä ja hyvinvointia. Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen lisää merkittävästi hyvinvointia ja on tärkeä tukipilari toimintakyvyn säilymisen kannalta. 


Mielen hyvinvointiin panostamalla voi olla yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin vahvistumisen kautta myös mielenterveyden häiriöitä ehkäisevä vaikutus. Olemme nyt mukana toteuttamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pilotointitutkimusta Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin käytettävyydestä ja soveltumisesta Suomessa. 


Mielen hyvinvoinnin ABC-malli pohjautuu tutkittuihin mielen hyvinvointia suojaavien tekijöiden vahvistamiseen. Malli rohkaisee ihmisiä pohtimaan heidän mielen hyvinvoinnilleen sopivia suojaavia käyttäytymismalleja ja sisällyttämään niitä jokapäiväiseen elämään.


A: Toimi – ole aktiivinen
Aktiivisena oleminen auttaa sinua tuntemaan olosi onnellisemmaksi ja sinun voi olla helpompi selviytyä arjen haasteista. Voit pysyä aktiivisena monin eri tavoin. Voit olla fyysisesti aktiivinen esimerkiksi tekemällä puutarhatöitä, sosiaalisesti aktiivinen tapaamalla ystäviä, henkisesti aktiivinen meditoimalla tai kulttuurisesti aktiivinen käymällä konsertissa.


B: Osallistu – yhdessä muiden kanssa
Sosiaaliset suhteet luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta, edistävät identiteettiämme ja itsetuntoamme. Sosiaalisia yhteisöjä voi olla monenlaisia. Voit olla osa isompaa tai pienempää ryhmää, liittyä ruokakerhoon, urheiluseuraan tai löytää yhteisiä kiinnostuksen kohteita verkossa.


C: Omistaudu – itsellesi merkityksellisiin asioihin
Merkityksellisten asioiden tekeminen tarkoittaa tekemistä, joka tuottaa iloa ja antaa merkityksen tunteen elämällesi. Se voi olla mitä tahansa haastavassa tehtävässä onnistumisesta muille leivottuun kakkuun, uuden kielen oppimiseen tai vapaaehtoistyön tekemiseen.


ABC-mallin pilotointitutkimus Suomessa


THL toteuttaa Mielen hyvinvoinnin ABC-pilotointi- ja arviointitutkimuksen kansallisella tasolla. Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida ABC-mallin käytettävyys ja soveltuvuus Suomessa. 


Toimintamallia pilotoidaan neljässä kunnassa eri kohderyhmille vuosina 2023–2024. Mukana pilotoinnissa ovat Haapavesi, Kauniainen, Liminka ja Turku. Tutkimus toteutetaan kunnissa monimenetelmällisesti hyödyntäen sekä kyselytutkimusta että yksilö- ja ryhmähaastatteluita. 


Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin implementoinnin onnistumista edistävistä tekijöistä sekä tarkastella miten toimintamalli soveltuu eri kohderyhmille ja onko osallistujien mielen hyvinvointi kehittynyt osallistumisen myötä.
 


Lisätietoja:
Mielen hyvinvoinnin ABC-toimintamallin arviointi- ja implementointitutkimus (thl.fi)
Mielenterveysstrategia (thl.fi)
Mielenterveyden edistäminen (thl.fi)

Kunnan yhteyshenkilö/lisätiedot:
Suvi Haikola
kulttuuri- ja hyvinvointikoordinaattori
Haapaveden kaupunki
etunimi.sukunimi@haapavesi.fi

Lisätietoja tutkimuksesta:
Nina Tamminen
erityisasiantuntija
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi