Kuulutus maa-ainesten myynti

Haapaveden kaupunki tarjoaa myyntiin tarjousten perusteella seuraavat kaupungin omistamat maaainesalueet:
 

Maa-ainesten ottoalueen tiedot Kiinteistö: 
Kuntala  71-402-60-44 
Ottamisalueen pinta-ala:  n. 3,7 ha 
Maa-aineksen laatu:  kalliokivi 
Maa-aineksen määrä:  150 000 m3-ktr

Kohteet vuokrataan. Vuokrasopimus tehdään maa-ainesten ottoluvan voimassaolon mukaisesti. Vuokra-alueella on metsästysmaja, jonka toimenpiteistä sovitaan erikseen sopimusneuvottelujen yhteydessä.

Ostotarjoukset on jätettävä viimeistään 9.7.2020 klo 15.00 mennessä kaupungin kirjaamoon postiosoitteella Haapaveden kaupunki / Kaupunginhallitus, PL 40, 86601 HAAPAVESI. Kirjekuoreen tulee merkintä ”kiviainesten ostotarjous”. Kirjaamon käyntiosoite on Tähtelänkuja 1, 86601 HAAPAVESI. Tarjouksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen haapaveden.kaupunki@haapavesi.fi. Tarjoukset on jätettävä tarjouslomakkeella, jonka saa Haapaveden kaupungilta.

Yksityiskohtaiset tiedot myytävistä kiviainesalueista antaa Tekninen johtaja Teemu Niemimäki, p. 044 7951 200, teemu.niemimaki@haapavesi.fi.

Kohteiden vuokraaminen tapahtuu kohde-esitteen mukaisina kokonaisuuksina. Vuokrauksen perusteena on korkein vertailuhinta. Kaupunki pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausta.

Haapavesi 15.6.2020 Kaupunginhallitus

Ma, 15.06.2020 - 13:59