Tiedote 26.1.2023 YMPÄRISTÖPALVELUT HELMI TIEDOTTAA

Haapaveden liikuntahallista 10.1.2023 otettujen legionella-näytteiden lopulliset tutkimustulokset valmistuneet

Yleisesti

Haapaveden liikuntahallin vesijärjestelmästä on riskinarviointiin perustuneessa näytteenotossa löytynyt alustavissa tutkimuksissa legionella- bakteeria yli sallitun raja-arvon. Riskinarviointi liittyy juomavesidirektiivin täytäntöönpanoon 1.1.2023 alkaen.

Lopulliset tutkimustulokset 10.1.2023 otetuista näytteistä

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta on saatu lopulliset vahvistetut tutkimustulokset 25.1.2023. Tutkimustulosten mukaan kylmässä vedessä on 20 000 pmy/l (pesäkettä muodostavaa yksikköä litrassa) ja lämpimässä vedessä alle toimenpiderajan. Toimenpideraja on 1 000 pmy/l.

Jatkotoimenpiteet

Liikuntahallin kaikki vesipisteet, suihkutilat ja wc- tilat ovat toistaiseksi käyttökiellossa lukuun ottamatta erikseen merkittyjä korvaavia vesipisteitä ja wc- tiloja.

Terveysviranomainen ohjeistaa toimijaa jatkotoimista.

Näytteenoton laajentaminen

Näytteenottoa on laajennettu lisänäytteillä 23.1.2023. Tarkoituksena on selvittää poikkeaman laajuutta ja puhdistustoimien vaikutusta kiinteistössä. Alustava tulos saadaan n. viikon päästä ja lopullinen tulos n. 2 viikon päästä tutkimuksen aloittamisesta.

Legionella-bakteerista yleisesti

Legionella on luonnonvesissä ja maaperässä esiintyvä bakteeri, joka saattaa lisääntyä myös vesijärjestelmissä. Vesijärjestelmissä bakteeri kasvaa erityisesti lämpötila-alueella 20-45 °C. Tartunta saadaan hengitysteitse aerosolitartuntana. Legionella ei tartu juomalla vettä. Legionella saattaa aiheuttaa legionelloosi- nimisen taudin, jonka oireet vaihtelevat oireettomasta vakavaan keuhkokuumeeseen.

Viranomaisten tietoon ei ole tullut tautiin sairastuneita.

Viranomainen korostaa, että Haapaveden uimahallia voi käyttää normaalisti, koska vesijärjestelmät ovat erilliset.

Aiheesta tiedotetaan uudestaan Haapaveden kaupungin internetsivuilla ja paikallislehdissä, kun laajennetun näytteenoton tulokset valmistuvat.

Lisätiedot:

Harri Heikkilä, ympäristöjohtaja p. 044-7591 471

Anne Niemelä, apulaisylilääkäri p. 044-7591 408

Keijo Rutanen, kiinteistöpäällikkö p. 044-7591 234

Kati Mäntylä, liikuntasihteeri p. 044-7591 251

www.haapavesi.fi

www.ymparistohelmi.fi

Tiedote avautuu TÄSTÄ