Asukaskysely liittyen Taaleri Energian Kivinevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeeseen, kyselyn toteuttajana A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Tämä on asukaskysely liittyen Taaleri Energian Kivinevan tuuli- ja aurinkovoimahankkeeseen. Hankkeen omistaa 100 % Taaleri Energian hallinnoimat rahastot. Taaleri Energia on suomalainen uusiutuvan energian rahastonhoitaja, jolla on yksi Euroopan suurimmista ja kyvykkäimmistä uusiutuvan energian sijoitustiimeistä. Tiimi hallinnoi 9,6 gigawatin tuuli-, aurinko- ja energiavarastojen portfoliota Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä. Kivinevan tuulipuiston hankekehittäjänä toimii Etha, joka on suomalainen tuulivoima-alan johtava asiantuntijayritys.

Hankealue sijaitsee Siikalatvan kunnan länsiosassa, Hyvärilän kylästä pohjoiseen. Siikalatvan Pulkkilan kuntakeskus on 3,6 kilometrin etäisyydellä. Lähimmät naapurikunnat ovat Haapavesi ja Raahe. Tuuli- ja aurinkovoimahankkeesta on käynnissä osayleiskaavaprosessi sekä ympäristövaikutusten arviointi- eli YVA-menettely

Kyselyn teknisen toteutuksen ja aineiston käsittelyn toteuttaa A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Tällä asukaskyselyllä kerätään tietoa hankkeen suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin tueksi, ja kysely järjestetään kaavaprosessin ja YVA-menettelyn virallisen vuorovaikutuksen lisäksi. Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään osayleiskaavoituksessa, A-Insinöörit Suunnittelu Oy, sekä YVA-menettelyssä, Ecobio Oy.

Ethän lisää kyselyyn henkilötietoja. Asukaskyselyn vastaukset ja tiedot käsitellään anonyymeinä.

Mikäli haluat vastata kyselyyn paperisena versiona, voit hakea kyselyn Siikalatvan (Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila) tai Haapaveden (Kaupungintalo, teknisen osaston käytävä: Tähtelänkuja 1, 86601 Haapavesi) kunnasta. Vastaathan kyselyyn kuitenkin ainoastaan yhden kerran, joko nettikyselynä tai paperisena kyselynä. Suosittelemme vastaamaan asukaskyselyyn netissä oheisen linkin kautta. Nettikyselyssä pystyt vastaamaan alueen käyttöä koskeviin kysymyksiin karttapohjaisesti.

Kysely on avoinna 11.8.2024 asti.

Tähän kyselyyn pääset suoraan klikaamalla seuraavasta linkistä: https://mpt.link/kivineva_asukaskysely 

Tähän kyselyyn pääsee myös oheisena liitteenä olevan QR-koodin kuvan kautta.

Lisätietoja voi tiedustella:
Emilia Ihalainen
Suunnittelija, DI
A-Insinöörit
puh. 041 7317239
emilia.ihalainen@ains.fi